Passe ton Bach 2020

PASSE TON BACH D'ABORD – Festival de música clásica

Del 24 al 26 de septiembre de 2021

El festival Passe ton Bach d'abord tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre de 2021 con el tema Bach Monde.